Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019(V.17.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Hatályos: 2019. 05. 18

Gétye Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2019. (V.17.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló


1/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletének


m ó d o s í t á s á r ó l


Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2019.(III.13.)  önkormányzati rendeletét /továbbiakban: Ör/ az alábbiak szerint módosítja:


1.§. (1) Az Ör. 7. számú mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:


I. Szociális étkeztetés térítési díja :
Jövedelem kategóriák

(nyugdíjminimum)

Térítési díj kiszállítással

Ft

2018. április 1-től

       150 % alatt

237 Ft+ÁFA/ellátási nap

       150 – 300 %

       között

273 Ft+ÁFA/ellátási nap

       300 % felett

333 Ft+ÁFA/ellátási nap
 2 §.  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályon kívül kerül, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Gétye, 2019. május 13.Talabér Lászlóné                                                                 Kovács Katalin

polgármester                                                                        jegyzőKihirdetve:

Gétye, 2019. május 17.
Kovács Katalin

jegyző