Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019(X.22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2019. 10. 23


Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2019. (X.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító

1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:


(1) Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

                                            64.958.059 Ft eredeti előirányzatról

                                            67.223.919 Ft-ra módosul.

a) ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

                                            47.431.016 Ft eredeti előirányzatról

                                            49.696.876 Ft-ra módosul.

b) a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

16.635.945 Ft-ról nem módosult.

(2) a bevételeken belül

a) a települési önkormányzatok szociális és                                                   1.210.000 Ft-tal

     gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                   

b) elszámolásból származó bevételek                                                                    55.360 Ft-tal

c) működési célú átvett pénzeszközök                                                                900.500 Ft-tal

emelkedik.

  1. felhalmozási célú bevételeken belül

a) ingatlanok értékesítése                                                                                      100.000 Ft-tal


  1. a működési célú kiadásokon belül

a) személyi juttatások28.039 Ft-tal

b) dologi kiadások40.000 Ft-tal

c) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából

származó kiadások914.318 Ft-tal

f) tartalékok előirányzata1.283.503 Ft-tal

                              emelkedik.

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályon kívül kerül.

Gétye, 2019. szeptember 30.


                 Talabér Lászlóné                                              Kovács Katalin

                    polgármester                                                      jegyző    Kihirdetve:

Gétye, 2019. október 22.Kovács Katalin

jegyző

Mellékletek