Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 23
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
A költségvetési rendelet megalkotása és annak módosítása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési rendelet hatálya.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
A költségvetés fő összegei.
A 4. §-hoz
A költségvetés végrehajtásának szabályai.
Az 5. §-hoz
A költségvetés előirányzatai és módosításának feltételei.
A 6. §-hoz
A költségvetési gazdálkodás szabályai.
A 7. §-hoz
Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése.
A 8. §-hoz
Záró rendelkezések.