Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Általános indokolás
A zárszámadási rendelet megalkotása és annak módosítása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A zárszámadási rendelet hatályosságával összefüggő rendelkezés.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése és a 91. § (2) bekezdése alapján a pénzeszközök változásának és az önkormányzati vagyon változásának kimutatása.
A 4. §-hoz
Költségvetési létszámkeret meghatározása.
Az 5. §-hoz
Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés.