Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Végső előterjesztői indokolás
A helyi önkormányzatok 2022. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet tartalmazza.
Az Áht. 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzat törvényes működéséhez elengedhetetlen.