Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Kányavár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló Kányavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az adó évi mértéke adótárgyanként 7.000 Ft”

2. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló Kányavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.