Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.07.02.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és 2023. július 2-án hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.