Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.07.02.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és 2023. július 2-án hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.