Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”

2. § A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet célja Kálócfa község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása, a településen elhagyott hulladék mennyiségének csökkentése.”

3. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet

b) 2. alcíme,

c) 3. alcíme,

d) 4. alcíme,

e) 5. alcím címe,

g) 6. alcíme,

h) 7. alcíme,

4. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és 2023. július 2-án hatályát veszti.