Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 6/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 6/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 6/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kálócfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és 2023. július 2-án hatályát veszti.