Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 20- 2023. 09. 20

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.09.20.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 19-én lép hatályba, és 2023. szeptember 20-án hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. szeptember 21. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.