Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 19- 2023. 09. 20

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.19.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

b) 6. §-a.

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 19-én lép hatályba, és 2023. szeptember 20-án hatályát veszti.