Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 01

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet személyi hatálya a közszolgáltatást ellátó Lenti Hulladékkezelő Kft-re (8960 Lenti, Templom tér 9.) (a továbbiakban: közszolgáltató), valamint Kálócfa község közigazgatási területén a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan-tulajdonosra, vagyonkezelőre vagy az ingatlant egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlan tulajdonos) terjed ki.”

3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba, és 2023. december 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Nem természetes személy (gazdálkodó szervezetek) ingatlantulajdonos esetén: nettó 6530 Ft/ m3, 8 m3-es szállítóeszköz alkalmazása esetén nettó 52240 Ft/8 m3