Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 19

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.19.
a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján
A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és célok teszik szükségessé:
Az önkormányzat idei évben is sikeresen pályázott a Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag vásárlásához nyújtott támogatásra. Ezért a pályázati kiírásnak megfelelően az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális célú tűzifa kiosztásának eljárási szabályait, a rászorultság megállapításának kritériumait. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg javasolt a korábbi, hasonló tárgyú rendeletet hatályon kívül helyezni.
Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:
A rászorulók kérelmet adhatnak be szociális célú tűzifára, és amennyiben jogosultak rá, és az önkormányzatnak még áll rendelkezésre osztható tűzifa, tűzifát kaphatnak, melyet az önkormányzat házhoz is szállíttat.
A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.
A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.
Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.
Európai Uniós jognak való megfeleltetés:
A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:
A települési önkormányzat plusz szolgáltatást biztosít a szociális célú tűzifa juttatásával a rászorulóknak.
A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:
Minimális költséget jelent az önkormányzatnak, mert az 2000 Ft+ÁFA/köbméter önerőn kívül a házhoz szállítást kell megoldania.
A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:
Önkormányzati rendelet határozza meg az eljárási szabályokat, az igénybevétel módját, anélkül nem adható a szociális célú tűzifa.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A rászorulók nem részesülhetnek a juttatásban, az önkormányzatnak pedig vissza kell fizetnie a kapott támogatást.
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.