Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.01.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) – (2) bekezdése alapján
Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok teszik szükségessé:
A Lenti Hulladékkezelő Kft. azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának a díját, tekintettel a rezsiárak drasztikus emelkedésére, vizsgálja felül. A lakossági/természetes személyek által fizetendő díj rezsivédelem alatt áll, az nem módosítható, a nem természetes személyekre vonatkozóan viszont emelkedik a díj. Az önkormányzati rendelet bevezetőjében az önkormányzat megnevezése nem a törzskönyvi nyilvántartásban bejegyzett megnevezés, ezért azt szükséges módosítani, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben található, rendeletalkotásra vonatkozó szabályozás 2023. július 1. napjától hatályát vesztette, ezért azt szükséges az önkormányzati rendelet bevezetőjéből törölni.
Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:
Nincs.
A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.
A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.
Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.
Európai Uniós jognak való megfeleltetés:
A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A természetes személyeket nem érinti a változás, a gazdálkodó szervezetek számára negatív, hiszen jóval többe kerül a szennyvíz hulladék elszállíttatása.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:
Ha nem módosul a rendeletben meghatározott díj, a szolgáltató nem érvényesítheti a magasabb összegű díjat.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A szolgáltató nem tudja a szolgáltatást ellátni.
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.