Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.01.
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján
A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és célok teszik szükségessé:
A hatályos önkormányzati rendelet bevezetője és 1. § (3) bekezdése nem az önkormányzat pontos hivatalos megnevezését tartalmazza, ezért annak módosítása szükséges. A törzskönyvi nyilvántartás alapján az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kálócfa Község Önkormányzata.
Módosítani szükséges továbbá a jegyzőre, jegyző helyettesítésére vonatkozó szabályokat az 56. § (5) bekezdésben, mert anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző kolléga áthelyezésével másik hivatalhoz már nem ő látja el a helyettesítést.
Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:
Törzskönyvi nyilvántartásnak megfelelő elnevezés kerül feltüntetésre.
A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.
A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.
Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.
Európai Uniós jognak való megfeleltetés:
A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:
Nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:
Nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:
A korábbi szabályozás pontatlanul alkalmazta az önkormányzat megnevezését.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Nem felel meg a rendeletben a szabályozás.
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.