Nagyrada község képviselő testületének 8/2002 (VIII.21.) önkormányzati rendelete

háziorvosi körzetek megállapításáról

Hatályos: 2002. 08. 21- 2016. 12. 08

Nagyrada község képviselő testületének 8/2002 (VIII.21..) önkormányzati rendelete

háziorvosi körzet megállapításáról
a háziorvosi körzet megállapításáról


Nagyrada Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §./1/bek. valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§./2/bek. kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1.§.


/1/ Nagyrada Teljes közigazgatási területe egy háziorvosi, fogorvosi körzet.


/2/ A fogorvos által nyújtott egészségügyi ellátás közigazgatási területén lévő ellátásra az önkormányzat nevében a polgármester a feladat-ellátást végző önkormányzattal feladatellátási megállapodást köt.


2.§.


/1/ A rendelet 2002. július 1. napján lép hatályba.


/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagyrada, 2002. augusztus 10.