Nagyrada község képviselő testületének 12/2013 (X.7..) önkormányzati rendelete

A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, az állatok tartásáról

Hatályos: 2013. 10. 08- 2013. 10. 07

Nagyrada  Község Önkormányzat Képviselőtestületének

   12/2013. (IX. 13. ) -  A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, az állatok tartásáról szóló 9/2013. (VI.28.), 8/2011.(IX.16.), 6/2009. (IX.15.); 7/2008.(IV.29.); módosított - 5/1997.(III.24.) önkormányzati rendeletet


Nagyrada Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés c). pontjában kapott felhatalmazás alapján a 9/2013. (VI.28.) 8/2011.(IX.16.), 6/2009. (IX.15.); 7/2008.(IV.29.) számú rendelettel módosított 5/1997.(III.24.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1.§


A rendelet 11.§ (3) bekezdés az alábbi i) ponttal egészül ki11. §.


  1. Közterület – használati engedélyt kell beszerezni:


i) mozgóhangosító berendezés közterületen, illetve közúti járműre szerelve történő használatához

  2.§


(1) Ez a rendelet kihirdetést követő  napon lép hatályba.


      (2)  A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
Nagyrada, 2013. szeptember 13.            Zsiga Zsolt                                                                 László Árpád

polgármester                                                              aljegyzőA  rendelet kihirdetve 2013. október 7.   


László Árpád

aljegyző