Nagyrada község képviselő testületének 3/2013 (IV.29..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító

Hatályos: 2013. 04. 30- 2013. 04. 29

Nagyrada Község Önkormányzatának  3/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító10/2012.(IX.14.) rendelettel módosított 4/2012.(II. 15.) rendeletről

1.§


(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II. 15.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését


88510 e Ft bevétellel

88510 e Ft kiadással


állapítja meg.

                                                                                                          Eft-ban

Ezen belül:                                                                             eredeti            módosított ei.   módosított ei.

                                                                                                                                                     (2012.06.30.)   (2012.12.31.)

            - a személyi jellegű kiadásokat                                   9 199             9 361               9 361

            - a munkaadókat terhelő járulékokat                           1 911             1 911               1 911

            - a dologi jellegű kiadásokat                                     23 013             23 013            23 013

            - szociális kiadások                                                     7 100               7 110             7 238

            - működési célú támogatás értékű kiadások                8 460               8 460             8 460

- működési célú átadás                                                1 130               1 130             1 130

- tartalékok                                                                 24 552             24 552             24 397

- intézményi beruházás                                              13 000             13 000             13 000


állapítja meg.Zsiga Zsolt                                                                            László Árpád

 polgármester                                                                                                    aljegyzőRendelet kihirdetve 2013. április 29.  László Árpád

aljegyző
Előirányzat változása
Bevételek:

           

Állami támogatás      

  • Egyéb központi támogatás                                                    +290 eFt
  • Szociális feladatok támogatása                                             - 317 eFt


                                                           .


Összesen:                                                                                          - 27 e Ft

Kiadások:

           

- Gyermekvédelmi támogatás                                               128 e Ft

            - Tartalék                                                                             - 155e Ft


Összesen:                                                                                          - 27 e Ft