Nagyrada község képviselő testületének 4/2013 (IV.29..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2013. 04. 30- 2013. 04. 29

Nagyrada Község Önkormányzat

4/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet  az Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásárólAz önkormányzat képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezési alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:


 90.914 eFt                              bevétellel

 43.497 eFt                              kiadással

                47.236 eFt                             pénzmaradvánnyal


jóváhagyja.


  1. Az önkormányzat bevételeit jogcímenként az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.2. §.


A képviselő-testület a kiadási előirányzatának teljesítését  szakfeladatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


3. §.A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának, a mutatószámok és feladatmutatók alakulását a 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. §.


Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a  6. számú melléklet tartalmazza.5. §.


(1) A képviselőtestület a pénzmaradvány felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.


  1. §.


A beszámolóra vonatkozó részletes információst a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a képviselőtestület elfogadja.


7. §.


(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. Kihirdetéséről az aljegyző  gondoskodik.


Nagyrada, 2013. április 29.Zsiga Zsolt                                                     László Árpád

polgármester                                                 aljegyző
Kihirdetve: 2013.április 29.  


                                                               László Árpád

                                                               aljegyző