Nagyrada község képviselő testületének 8/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2014. 11. 29

NAGYRADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

8/2014. (XI.28.) önkormányzati


r e n d e l e t e


a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő - testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.2.§


Nagyrada Község Önkormányzat képviselő - testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló   6/2013. ( IV.29.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ)  IX . Fejezetének címe helyébe az alábbi cím lép: „Helyi népszavazás”.Záró rendelkezések


3.§


(1) Hatályát veszti az SZMSZ  IX . Fejezetének alcímében és a 30.§-ban a „népi kezdeményezés" szövegrésze.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zsiga Zsolt

polgármester

László Árpád

aljegyző
Kihirdetve: Nagyrada községben, 2014. november 28-án.


                                                                                            László Árpád

aljegyző