Nagyrada község képviselő testületének 10/2018 (XI.12..) önkormányzati rendelete

Nagyrada Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról

Hatályos: 2018. 11. 13

Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(XI.12.) önkormányzati rendelete

Nagyrada Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról

szóló 8/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Nagyrada Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §  Hatályát veszti Nagyrada Község Önkormányzat szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2003. (XI. 27.)  önkormányzati rendelet


2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


             László Árpád                                                      Zsiga Zsolt

                   aljegyző                                                        polgármester
Kihirdetve: 2018. november 12.László Árpád aljegyző