Nagyrada község képviselő testületének 6/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

NAGYRADA KÖZSÉI ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLET


6/2018. (V.30.)  Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

és a maradvány jóváhagyásárólNagyrada Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


(1) Nagyrada Községi Önkormányzata a 2017.évi költségvetésének végrehajtását

                                       152 694 398 Ft bevétellel

                                      57 291 330 Ft kiadással

      az 1. és 2. számú mellékletek szerint jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat vagyonát a 2017. december 31-i mérlegadatok alapján 622 285 191 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5.számú melléklet szerint.


(3) Az Önkormányzat 2017.évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6, 7. számú melléklet tartalmazza.


2.§.


(1) A 2017.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének

      részletezését az 1. és 2. számú mellékletek forrásonként és kiadási nemenként

      tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.


(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. számú melléklet    

      szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.


(3) A vagyonkimutatást a 8. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. számú melléklet tartalmazza.

3.§.


A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló

szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.


4.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

              László Árpád                                                   Zsiga Zsolt

                 aljegyző                                                        polgármesterA rendelet kihirdetve:

2018. május 30.                                                  László Árpád

                                                      aljegyzőMellékletek