Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (V.22.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről 2/2017. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 24- 2020. 05. 23

Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről 2/2017. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

2. § A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló Nagyrada község képviselő testületének 2/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül - hivatali helyiségben, vagy hivatali helyiségen kívül - megtartott házasságkötés esetén eseményenként bruttó 15.000 Ft megfelelő díj illeti meg..”

3. § Hatályát veszti a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló Nagyrada község képviselő testületének 2/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2020. május 23-án lép hatályba. A rendelet kihirdetést követő napon hatályát veszti.

A rendelet rendelkezéseit hatályba lépést követően megtartott házasságkötési eljárásokban kell alkalmazni.