Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Nagyrada Község Önkormányzatának alpolgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2020. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Nagyrada Községi Önkormányzata a 2020.évi költségvetésének végrehajtását 67 810 979 Ft bevétellel, 92 306 340 Ft kiadással az 1. és 2. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonát a 2020. december 31-i mérlegadatok alapján 622 044 755 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5.számú melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6, 7. számú melléklet tartalmazza, ezek alapján az Önkormányzat maradványa 24 495 361 Ft és mérleg szerinti eredménye -1 126 491 Ft.

2. § (1) A 2020.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. és 2. számú mellékletek forrásonként és kiadási nemenként

tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. számú melléklet

szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. § A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.