Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 26
A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet 8. § (1) bekezdésében szerepelnek a polgármester átruházott hatáskörében szereplő döntések. Ez a bekezdés egészül ki c, ) ponttal.
Valamint a szülési segély összege 50.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra lett módosítva.