Nagyrada Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 10
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
Nagyrada Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázati támogatás feltételeiben előírtaknak megfelelően alkotta meg a szociális tűzifa juttatásról szóló rendeletét annak érdekében, hogy a Nagyrada község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó, az Sztv. 3. §-ában meghatározott rászoruló személyeket, illetve családokat életkörülményeik javítása céljából, a téli tüzelő biztosításában segítse.
A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére biztosítja a tűzifát, az egyes háztartások esetében, a tűzifa támogatás erejéig.
A juttatásban azok részesülhet, aki egyébként rendszeres szociális támogatásban részesül, foglalkoztatást helyettesítő támogatást, rendszeres gyermekvédelmi támogatás kap, közgyógyellátásra jogosult, időskorúak járadékára jogosult, három vagy ennél több gyermeket nevel, ápolási díjra jogosult, vagy egyébként rászorult.
A támogatás a juttatás igénylés alapján, vagy hivatalból történik, a készlet erejéig. Az igénylést és az elbírálást nyomtatvány minta könnyíti meg az 1. melléklet szerint. A tűzifa átadás-átvételét pedig a 2. melléklet szerint kell dokumentálni.
A juttatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.