Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (XII.3.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 04- 2018. 12. 03

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2018. (XII.03.) önkormányzati rendelete


a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításárólBalatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1.§


Hatályát veszti Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő- testületének a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet

  1. 3. § (2) és (3) bekezdése
  2. 4. §-a
  3. 5. § (1) bekezdés 20. pontja
  4. 5. § (4) bekezdése
  5. 5. § (5) bekezdéseZáró rendelkezések


2.§


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kalász Mátyás                                                             Papné Szabó Mónika

 polgármester                                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve:


Balatonmagyaród, 2018. december 03.
Papné Szabó Mónika

                                                                                                      jegyző