Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2021. költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16- 2021. 10. 17

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2021. költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2021. évi költségvetésének kiadásait a 2., 3. melléklet részletezi, a 2021. évi költségvetés bevételeit a 2., 3. melléklet részletezi, azt 53 874 403 Ft költségvetési kiadással, 56 862 527 Ft költségvetési bevétellel 2 988 124 Ft költségvetési többlettel állapítja meg.

(2) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 71 744 053 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 6 341 129 Ft működési többlet, és 3 353 005 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.”

2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 2 988 124 Ft.”

3. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. október 16-án lép hatályba.