Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 5/2018. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 17- 2021. 10. 17

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 5/2018. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában szereplő feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (3) és 57. § (2) és (3) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala és a Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága, valamint a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet szerinti résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5]

5. § Ez a rendelet 2021. október 16-án lép hatályba.

1. melléklet [6]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 18. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.