Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 9/2019. (VIII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 14- 2023. 05. 14

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 9/2019. (VIII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL1

2023.05.14.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 15. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.