Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. évi önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 03- 2023. 09. 03

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. évi önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.09.03.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez5

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. szeptember 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.