Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. évi önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 02- 2023. 09. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. évi önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.02.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2023. évi költségvetésének kiadásait a 2., 3. melléklet részletezi, a 2023. évi költségvetés bevételeit a 2., 3.. melléklet részletezi, azt 72 053 601 Ft költségvetési kiadással, 64 352 095 Ft költségvetési bevétellel 7 701 506 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 83 119 922 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 1 401 050 Ft működési többlet, és 9 102 556 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása. ”

2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 7 701 506 Ft.”

3. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez