Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

egyszeri támogatás megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 16

egyszeri támogatás megállapításáról

Végső előterjesztői indokolás

A nyugdíjasok és családok anyagi terheinek csökkentésére a Képviselő-testület november hónapban anyagi támogatást nyújt a balatonmagyaródi lakosoknak. Azok az öregségi ill.rokkantsági nyugdíjban, valamint időskorúak járadékában részesülők kapjanak pénzbeli támogatás, aki(k)nek az egy főre jutó havi nyugdíja/ellátása nem haladja meg a 185.250 Ft-ot, valamint a 16 év alatti gyermekek, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek és a korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermekek. a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy erre ebben az évben adjon lehetőséget, az alábbi rendelet-tervezet elfogadásával. A gyermekek támogatását 20.000 Ft összegben, a nyugdíjasok támogatását 20.000 Ft összegben javaslom meghatározni.