Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat és intézményei 2021. költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16

Az önkormányzat és intézményei 2021. költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2021. (II.15.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.

A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:

- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai

- Képviselő Testület döntései

Bevételek alakulása

1. 2021. évi előirányzat 66 724 796 Ft

2. Módosítások

a) Működési támogatások 556 990 Ft

Szociális feladatok támogatása: 157 746 Ft

Szociális ágazati pótlék

Működési célú kiegészítő támogatások: 1 049 534 Ft

Iparűzési adó kiesés támogatása

- Egyéb működési célú támogatások: - 1 049 534 Ft

- Iparűzési adó kiesés támogatása

Elszámolásból származó bevételek: 399 244 Ft

előző évi támogatások kiegészítése

b) Felhalmozási támogatások: 4 462 267 Ft

- Járda és urnafal kiépítése (Magyar Falu)

Módosítások összesen: 5 019 257 Ft

Módosított előirányzat összesen: 71 744 053 Ft

Kiadások alakulása

1. 2021. évi előirányzat 66 724 796 Ft

2. Módosítások

a) Személyi juttatások 136 576 Ft

- Szociális ágazati pótlék

b) Munkaadókat terhelő járulékok 21 170 Ft

- Szociális ágazati pótlék

c) Dologi kiadások : 1 120 955 Ft

- karbantartás: festés:

d) Beruházások: 2 436 284 Ft

- Járda és Urnafal: 1 936 284 Ft

- Eszközbeszerzés: 500 000 Ft

e) Felújítások: 2 700 118 Ft

- Járda és urnafal

f) Finanszírozási kiadások: - 1 395 846 Ft

- Áthelyezés: - 674 135 Ft

- Áthelyezés: - 1 120 955 Ft

- Előző évi elszámolás: 399 244 Ft

Módosítások összesen: 5 019 257 Ft

Módosított előirányzat összesen: 71 744 053 Ft