Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a településkép védelméről szóló 5/2018. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16

a településkép védelméről szóló 5/2018. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ának (továbbiakban: Tvtv.) módosítása nyomán a településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés (településkép érvényesítő eszközök) tekintetében az önkormányzati hatósági hatásköröket a Tvtv. a polgármester helyett az önkormányzathoz telepíti. A képviselő-testület a Tvtv. 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a településképi rendeletben ruházhatja át, ezen hatáskör módosításról 2021. október 31-ig kell gondoskodnia.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló

5/2018. (X. 4.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

A rendelet az építkezni vágyó lakosság részére nem vezet be jelentős új eljárási gyakorlatot.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek közvetlenül mérhető gazdasági, illetve költségvetési hatásai nincsenek.

3. Környezeti hatások

A rendelet az épített környezetre jelentős hatást ezzel a módosítással nem gyakorol.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletnek egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet a közös önkormányzati hivatal adminisztratív terheit növeli.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet-alkotást magasabb rendű jogszabály írja elő. Elmaradása esetén az Önkormányzat mulasztásos törvénysértést követne el.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a közös önkormányzati hivatalban rendelkezésre állnak.