Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. ( II. 15.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. ( II. 15.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2021. (II.15.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2021. évi előirányzat 71 744 053 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások 4 260 188 Ft
- Működés általános támogatása: - 48 277 Ft
Szociális feladatok támogatása: 339 865 Ft
Szociális ágazati pótlék: 210 327 Ft
Szünidei étkeztetés: 129 538 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások: 1 868 683 Ft
Iparűzési adó kiesés támogatása 1 049 533 Ft
Szociális tüzifa támogatása: 819 150 Ft
- Egyéb működési célú támogatások: 2 099 917 Ft
- közmunka támogatása: 1 479 917 Ft
- kistelepülési rendezvények támogatása: 620 000 Ft
b) Felhalmozási támogatások: 380 000 Ft
- kistelepülési rendezvények támogatása:
c) Kölcsönök visszatérülése: 82 000 Ft
- háztartásoknak adott kölcsönök
d) Finanszírozási bevétel: 989 127 Ft
- megelőlegezés
Módosítások összesen: 5 711 315 Ft
Módosított előirányzat összesen: 77 455 368 Ft
Kiadások alakulása
1. 2021. évi előirányzat 71 744 053 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások 2 190 000 Ft
- Szociális ágazati pótlék: 186 130 Ft
- közmunka: 2 003 870 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 339 450 Ft
- Szociális ágazati pótlék: 24 197 Ft
- közmunka: 315 253 Ft
c) Dologi kiadások : 2 489 644 Ft
- általános támogatás: 1 540 956 Ft
- szünidei étkeztetés: 129 538 Ft
- szociális tüzifa: 819 150 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatási: 56 359 Ft
d) Egyéb működési célú támogatások: - 366 925 Ft
- csökketés: - 448 925 Ft
- kölcsönnyújtás: 82 000 Ft
e) Beruházások: 2 133 262 Ft
- Eszközbeszerzés:
f) Felújítások: 4 745 770 Ft
f) Finanszírozási kiadások: - 5 876 245 Ft
- megelőlegezés: 989 127 Ft
- Áthelyezés: - 6 865 372 Ft
Módosítások összesen: 5 711 315 Ft
Módosított előirányzat összesen: 77 455 368 Ft