Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat és intézményei 2022. költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 06

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.06.
az önkormányzat és intézményei 2022. költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
a 2022. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosításához
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2/2022. (II.18.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2022. évi előirányzat 66 037 912 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások
- Egyéb működési célú támogatások: 7 359 600 Ft
- közmunka támogatása: 3 834 000 Ft
- közösségszervező támogatás: 3 525 600 Ft
b) Felhalmozási támogatások: 5 655 199 Ft
- Magyar Falu-mezítlábas park
c) Működési bevételek: 4 170 121 Ft
- vízmű (kötváll)
d) Finanszírozási bevétel: 288 532 Ft
- megelőlegezés: 1 781 Ft
- maradvány módosítása: 286 751 Ft
Módosítások összesen: 17 473 452 Ft
Módosított előirányzat összesen: 83 511 364 Ft
Kiadások alakulása
1. 2022. évi előirányzat 66 037 912 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások 5 820 000 Ft
- Közösségszervező: 3 120 000 Ft
- közmunka: 2 700 000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 581 100 Ft
- Közösségszervező: 405 600 Ft
- közmunka: 175 500 Ft
c) Beruházások: 6 283 555 Ft
- Magyar Falu: mezítlábas park
f) Felújítások: 4 170 121 Ft
- vízmű (kötváll)
f) Finanszírozási kiadások : 618 676 Ft
- megelőlegezés: 1 781 Ft
- lekötött betét elhelyezése: 616 895 Ft
Módosítások összesen: 17 473 452 Ft
Módosított előirányzat összesen: 83 511 364 Ft