Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2022. 10. 28

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.28.
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Végső előterjesztői indokolás
Balatonmagyaród Község Önkormányzata a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján támogatási kérelmet nyújtott be.
A Belügyminisztérium által kiadott tájékoztató szerint a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben köteles szabályozni. Mivel egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre vonatkozón nincs információnk arról, hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért javasolt a feltételrendszert külön rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül helyezni.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő- testületének …../2022. (…..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A szociális célú tűzifa biztosításával megelőzhető a kihűlés és fagyhalál.
Költségvetési hatása:
Költségvetési többlet-támogatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Mérsékelt növekedés.
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján a rendelet megalkotása kötelező, a szociális rászorultság és igénylés részletes feltételeit a rendeletben kell szabályozni.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Jogsértés, illetve a szociális tűzifavásárláshoz nyújtott állami támogatás nem használható fel.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: a már meglévő ügyintézői háttér
- szervezeti: nincs
- tárgyi: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges
- pénzügyi: nem jelentős