Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

egyszeri támogatás megállapításáról

Hatályos: 2023. 10. 21

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.21.
egyszeri támogatás megállapításáról
Végső előterjesztői indokolás
A nyugdíjasok és családok anyagi terheinek csökkentésére a Képviselő-testület november hónapban anyagi támogatást nyújt a balatonmagyaródi lakosoknak. Azok az öregségi ill.rokkantsági nyugdíjban, valamint időskorúak járadékában részesülők kapjanak pénzbeli támogatás, aki(k)nek az egy főre jutó havi nyugdíja/ellátása nem haladja meg a 199.500 Ft-ot, valamint a 16 év alatti gyermekek, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek és a korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermekek. a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.
Továbbá egyszeri támogatásban részesítené az önkormányzat azokat a rendszeres szociális ellátásban, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személyeket, aki(k)nek az egy főre jutó havi ellátása nem haladja meg a 171.000 Ft-ot.
A támogatást 20.000 Ft összegben javaslom meghatározni.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő- testületének ……/2023. (……) önkormányzati rendelete egyszeri támogatás megállapításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A nyugdíjasok és családok anyagi terheinek csökkentésére a Képviselő-testület anyagi támogatást nyújt a balatonmagyaródi öregségi ill. rokkantsági nyugdíjban, valamint időskorúak járadékában részesülő személyeknek és a gyermekeknek, valamint a rendszeres szociális ellátásban, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személyeknek.
Költségvetési hatása:
A szociális normatíva terhére kerülne kifizetésre a támogatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Mérsékelt növekedés.
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A lakosság egyszeri anyagi támogatása.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Nincs következménye.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi:
nincs,
szervezeti:
nincs,
tárgyi:
nincs,
pénzügyi:
nincs.