Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 13

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.13.
az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2/2022. (II.18.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2022. évi előirányzat 83 511 364 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások
- Egyéb működési célú támogatások: 58 604 Ft
- közmunka támogatása
b) Közhatalmi bevételek 11 490 406 Ft
- kommunális adó
d) Finanszírozási bevételek : 1 011 792 Ft
- megelőlegezés
Módosítások összesen: 12 560 802 Ft
Módosított előirányzat összesen: 96 072 166 Ft
Kiadások alakulása
1. 2022. évi előirányzat 83 511 564 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások 315 737 Ft
- közmunka
b) Munkaadókat terhelő járulékok 163 476 Ft
- közmunka
c) Dologi kiadások 8 426 554 Ft
f) Beruházások: 2 461 815 Ft
- Lenovo Idepad: 819.000 Ft
- mezítlábas: 1 642 815 Ft
f) Finanszírozási kiadások : 1 193 220 Ft
- megelőlegezés
Módosítások összesen: 12 560 802 Ft
Módosított előirányzat összesen: 96 072 166 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi önkormányzati költségvetés módosításáról szóló
./2023.(.......) rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:
1. Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2022.(II.18.) rendeletével állapította meg az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetés módosítását átcsoportosítások, állami támogatások változása, valamint testületi döntés indokolja.
1. Környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosítása nem érinti a településen működő egészségügyi szolgáltatásokat.
A rendelet módosítása a környezetre káros hatással nincs.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet módosítását a Képviselő-testület hivatalában dolgozó köztisztviselői állomány készíti elő, és hajtja végre. Az állandó munkaterhen felüli feladatokat a rendelet nem jelent.
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.
Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár illetve az állami ellenőrzés egyéb szerve az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet módosításának végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. Az Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezeti egység biztosítja az intézmények működéséhez szükséges pénzügyi finanszírozást, a számlavezetést, a pénztárkezelést.