Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 9/2019. (VIII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 13

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.13.
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 9/2019. (VIII. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
A Magyar Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt a törzskönyvi nyilvántartásban adatmódosítást hajtott végre, és a 041 231 -Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció törlésre került.
Az Önkormányzat a 041 231 -Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciót saját nyilvántartásaiból kivezeti és a továbbiakban nem használja.
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza az alaptevékenység kormányzati funkció kódjait, abban is szükséges a változás átvezetése. Mivel már nem kötelező, hogy ez része legyen a szervezeti és működési szabályzatnak, ezért az alaptevékenység kormányzati funkciókat tartalmazó melléklet hatályon kívül helyezése indokolt.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2023. (……) önkormányzati rendelete Balatonmagyaród Község Önkormányzat képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításához
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület szabályozott, rendszeres működése közvetetten előnyös gazdasági és társadalmi hatást fejt ki.
Költségvetési hatása: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.
Egyéb hatása: nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: jogszabályi előírásnak való megfelelés
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs,
- szervezeti: nincs,
- tárgyi: nincs,
- pénzügyi: nincs.
Az indokolás közzétételéről a helyben szokásos módon - hirdetőtáblára való kifüggesztéssel-a jegyző gondoskodik.