Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. évi önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.02.
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. évi önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2023. (II.10.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2023. évi előirányzat 73 597 632 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások
- Egyéb működési célú támogatások: 1 614 328 Ft
- falugondnok: 461 480 Ft
- szünidei étkezés: 160 050 Ft
- közmunka támogatása: 992 798 Ft
b) Felhalmozási támogatások: 5 655 199 Ft
- Magyar Falu-mezítlábas park ( utófinanszírozott)
c) Működési célú átvett pénzeszközök: 120 000 Ft
- kamatmentes kölcsön
d) Finanszírozási bevétel: 2 132 763
- maradvány módosítása
Módosítások összesen: 9 522 290 Ft
Módosított előirányzat összesen: 83 119 922 Ft
Kiadások alakulása
1. 2023. évi előirányzat 73 597 632 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások 1 286 971 Ft
- falugondnok: 408 389 Ft
- közfoglalkoztatás: 878 582 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 167 307 Ft
- falugondnok: 53 091 Ft
- közfoglalkoztatás: 114 216 Ft
c) Dologi kiadások 160 050 Ft
- szünidei étkezés
f) Egyéb működési célú támogatások: 120 000 Ft
- kamatmentes kölcsön
f) Finanszírozási kiadások : 7 787 962 Ft
- mezítlábas pályázat: 5 655 199 Ft
- lekötött betét elhelyezése: 2 132 763 Ft
Módosítások összesen: 9 522 290 Ft
Módosított előirányzat összesen: 83 119 290 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testületének…/2023. (…..) számú rendelete az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs