Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (XI.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 10- 2023. 06. 10

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (XI.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.06.10.

Böde Község Önkormányzati Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 11. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.