Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (XI.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 09- 2023. 06. 09

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (XI.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.06.09.

Böde Község Önkormányzati Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2017 (XI.13.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Böde Község Önkormányzati Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2017 (XI.13.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében a „tárgyév november 30. napjáig” szövegrész helyébe a „legkésőbb a kihirdetést követő 15. napig” szöveg,

e) 5. § (3) bekezdésében a „képviselőtestület bírálja el tárgyév december 15. napjáig” szövegrész helyébe a „képviselő-testület a soron következő zárt ülés keretében bírálja el” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.