Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2014. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 22- 2023. 03. 22

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2014. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.22.

Böde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 23. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.