Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Böde Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Böde Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Böde Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. A Böde Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 041231. sora helyébe a következő rendelkezés lép: