Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (XI.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 09

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.09.
a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2017. (XI.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 16. § (2) bekezdése módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt és az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összege helyett bevezette az úgynevezett szociális vetítési alap fogalmát, mely fogalmat az önkormányzat szociális ellátással kapcsolatos rendeleteiben is módosítani szükséges.
Az önkormányzat képviselő-testülete a változó gazdasági helyzet miatt szükségesnek látta a jogosultsági alapok felülvizsgálatát is és a szociális vetítési alaphoz viszonyított mértékének megemelését.