Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 21

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.21.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Az önkormányzatok számára az éves költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő. A költségvetés készítésével kapcsolatos részletes szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.
Az éves költségvetésben kerülnek megtervezésre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által meghatározott, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai.
A költségvetés tartalmazza az önkormányzat számszerűsíthető forrásait és az egyes feladatok megvalósítására felhasználható kiadások előirányzatát.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályával kapcsolatos rendelkezés került meghatározásra.
A 2. §-hoz
Böde Község Önkormányzata 2023. évi önkormányzati szintű költségvetésének bevételi és kiadási összegét, annak egyenlegét, azon belül a működési és felhalmozási egyenleget, a 2023. évi finanszírozási bevételt és kiadást tartalmazza. Meghatározza a költségvetési egyenleg finanszírozási módját.
A 3. §-hoz
Tartalmazza a költségvetés további részletezését, megnevezve a költségvetési rendelet mellékleteit.
A 4. §-hoz
Meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait.
Az 5. §-hoz
Tartalmazza az előirányzatok módosításával kapcsolatos szabályokat a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével.
A 6. §-hoz
A gazdálkodás szabályait tartalmazza.
A 7. §-hoz
Meghatározza a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését.
A 8. §-hoz és a 9. §-hoz
Meghatározza a költségvetés végrehajtása során irányadó vegyes és záró rendelkezéseket.
A 10. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.