Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Böde Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
Böde Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Böde Község Önkormányzatának a szervezeti és működési szabályairól a Böde Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete rendelkezik (a továbbiakban: SZMSZ).
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 1. § értelmében a helyi önkormányzatok a közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet módosításáról szóló 1/2023. (III.6.) PM rendelet 4. §-a szerint 2023. március 9. napjával hatályát veszti PM rendelet:
1. 1. melléklet 4. Gazdasági ügyek alcím, 0412 Általános munkaügyek pont, 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás alpontja és
2. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 23. és 24. sora.
A PM rendelet 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt a Magyar Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv a „041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” megnevezésű kormányzati funkció kódot hivatalból indított eljárás keretében törölte.
A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásból törölt kormányzati funkció kódot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése és a 167/C. § (1) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési szerv alapító okiratából is törölni kell 2023. június 7-ig.
A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának melléklete tartalmazza a kormányzati funkció kódjait, ezért szükséges a változások átvezetése.